Zgłoszenia do udziału w konwencie można składac do 20 września 2010 r.

Zgłoszenia do udziału w konwencie można składac do 20 września 2010 r.

V Konwent Polskich Winiarzy odbędzie się w dniach 25-26 września 2010 r. w Krakowie, w Sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33.

Warunkiem uczestnictwa w  Konwencie Polskich Winiarzy jest posiadanie przez właścicieli minimum 5 arowych winnic.  Jeśli chodzi o  degustacje to mogą być oceniane jedynie wina do których produkcji użyto własnych winogron, zgodnie z normami UE.  Konwent rozpocznie się w  sobotę 25 września o godz. 10, a zakończy w niedzielę 26 września około godziny 16.

Organizatorami konwentu są Polski Instytut Winorośli i Wina i „Magazyn WINO”.

Celem V Konwentu Polskich Winiarzy jest:
a) degustacja i ocena win wyprodukowanych przez polskich winiarzy z winogron zebranych we własnych winnicach;
b) inwentaryzacja polskich winnic oraz próba określenia terroir;
c) stworzenie płaszczyzny do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i porównania swoich win;
d) przedstawienie opinii społecznej barier formalnych blokujących rozwój polskiego winiarstwa;
e) Organizatorzy zadbają o szeroki udział mediów (prasa, radio, telewizja), w IV Konwencie Polskich Winiarzy. Przysłane na Konwent materiały będą ogólnie dostępne na stronie internetowej PIWiW;
f) winiarze, którzy przedstawią wina do oceny otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w V Konwencie Polskich Winiarzy.

Zgłoszenia zgodne z zasadami regulaminu należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września na adres sekretariatu konwent@instytutwina.pl .

Regulamin V Konwentu Polskich Winiarzy

Fiszka zgłoszeniowa


Więcej informacji udzieli Państwu sekretarz Konwentu

Katarzyna Niemyjska

tel.: 0502-523-227,

e-mail: konwent@instytutwina.pl


SHARE IT: