Uprawa: Nawożenie

Posted on August 3 2010 by Marcin Wołoszczak

Nawożenie winnicy

Dobrze uprawiana gleba zapewni winorośli prawidłowe warunki do owocowania

Dobrze uprawiana gleba zapewni winorośli prawidłowe warunki do owocowania

Jeżeli gleba przed założeniem winnicy była starannie nawieziona, to przez pierwsze dwa lata nie ma potrzeby uzupełniania makroelementów. Dodatkowe nawożenie nie jest potrzebne szczególnie wtedy, gdy dołki podczas sadzenia były zaprawiane obornikiem.

W trzecim roku wszystkie krzewy zaczynają owocować, jednak formę przestrzenną mają jeszcze niepełną, dlatego też plon owoców jest mniejszy. Niewielki jest również ubytek składników pokarmowych z gleby. Uwzględniając jednak proces wymywania składników, ich poziom warto skontrolować. Podstawą do obliczania wysokości dawek nawozów powinny być wyniki analizy chemicznej gleby, wykonywanej co roku, lub najrzadziej co dwa lata po zbiorze owoców. W trzecim roku, jesienią, oprócz zawartości makroelementów, należy również oznaczyć zawartość najważniejszych dla winorośli mikroelementów (bor, mangan, żelazo, miedź, cynk, molibden). Kontrolę zawartości mikroelementów powtarzamy co 2-3 lata.

Według słowackiego badacza V. Krausa, z plonem owoców 10 ton z 1 ha corocznie ubywa 90-120 kg azotu, 15-19 kg fosforu, 99-124 kg potasu, 113-134 kg wapnia, 3-5 dag cynku, i ok. 3 g molibdenu. Im wyższe zbiory owoców, tym ubytki składników pokarmowych są większe. Aby zapewnić regularne owocowanie na odpowiednim poziomie musimy systematycznie uzupełniać brakujące ilości składników pokarmowych w glebie. Zakłócenia równowagi w zawartości makro- i mikroelementów w glebie zdarzały się często w konwencjonalnej metodzie uprawy winorośli. Wynikały głównie z nadmiernego nawożenia, bez szczegółowych kontroli laboratoryjnych.

W metodzie integrowanej, która powinna być dla nas standardem, a zwłaszcza organicznej, brak równowagi pokarmowej zdarza się niezwykle rzadko. Właściwe rozpoznanie zakłóceń i środki zaradcze, to jednak dla plantatora ważny temat, dlatego też został szczegółowo potraktowany. Naturalnym, bogatym źródłem wszystkich potrzebnych krzewom winorośli pokarmów jest obornik i liczne jego pochodne. Dawka 50-60 t dobrej jakości obornika na 1 ha, co drugi rok, pokrywa potrzeby nawozowe winnicy. W metodzie organicznej nawożenie obornikiem można połączyć z corocznym przyorywaniem roślin okrywowych.

Źródło Roman Myśliwiec/www.winnica.golesz.pl

Tabela pokazuje prawidłowe nawożenie dolistne w zależności od rozwoju winorośli

Tabela pokazuje prawidłowe nawożenie dolistne w zależności od rozwoju winorośli

Dokarmianie dolistne winorośli

W praktyce intensywne nawożenie doglebowe roślin uprawnych jest podstawowym sposobem nawożenia, nie zawsze jest jednak ono efektywne i może prowadzić do pogorszenia właściwości fizycznych gleb, zanieczyszczenia środowiska, a także w niektórych przypadkach do obniżenia wartości biologicznej plonu. Dlatego w uprawie roślin konieczne jest łączne stosowanie nawożenia doglebowego z uzupełniającym dokarmianiem pozakorzeniowym, co pozwoli na uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów. W życiu organizmów żywych występują pewne fazy rozwoju, tak zwane okresy krytyczne, w których zachodzą istotne dla rozmnażania zmiany biologiczne. W tych życiowych punktach zwrotnych organizmu następuje przestawianie zegara biologicznego – prowadzące w efekcie do uzyskania celu, jakim jest wydanie potomstwa. Zmiany te związane są z procesami biochemicznymi, których prawidłowy przebieg zależy od spełnienia wielu warunków. W przypadku roślin najważniejszymi czynnikami są: odpowiednia ilość wody, właściwa temperatura i dostępność wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. To właśnie niespełnienie tych warunków (np. brak mikroelementów) jest powodem strat w plonowaniu. Prawidłowości te dotyczą wszystkich bez wyjątku roślin. Jednym z niezbędnych warunków powodzenia uprawy winorośli jest dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, zarówno makro- jak i mikroelementów. Przed założeniem winnicy należy dokładnie przygotować glebę doprowadzając dostępność składników pokarmowych do poziomu optymalnego. Niestety już po 2-3 latach, gdy rośliny zaczynają owocować, znaczna ilość składników zostaje wyniesiona wraz z plonem owoców, a część ulega wymyciu.
Winorośl wymaga gleb o odczynie obojętnym lub nawet zasadowym. W takich warunkach większość mikroelementów występuje w formach niedostępnych dla roślin, a dostarczone w formie nawozów doglebowych szybko przechodzą w związki nieprzyswajalne. Dlatego niezbędnym zabiegiem jest dokarmianie dolistne, mogące niemal w pełni zaspokoić potrzeby pokarmowe w stosunku do mikroelementów, a także uzupełnić zapotrzebowanie na makroelementy.
Mikroelementy w roślinach pełnią liczne funkcje stymulujące. Wprawdzie nie pełnią roli budulcowej, ale regulują procesy metaboliczne związane z przetwarzaniem energii oraz syntezą związków organicznych przez rośliny.  Dobre zaopatrzenie w mikroskładniki pokarmowe wpływa korzystnie również na ogólną kondycje roślin, co związane jest z odpornością na niesprzyjające warunki glebowo-klimatyczne, patogenny, jest także warunkiem właściwego wykorzystania makroelementów. Należy podkreślić, iż zabiegi dokarmiania dolistnego oprócz wyraźnego wpływu na wielkość plonu owoców wpływają także na jego jakość.
Aby uzyskać pełny sukces w uprawie winorośli należy dokarmiać rośliny wszystkimi pierwiastkami (makro- i mikroelementami), które należy stosować w odpowiednich fazach rozwojowych rośliny. Makroelementy (N, P, K, Ca, Mg, S) w dokarmianiu winorośli są nie do zastąpienia. Każdy pełni w roślinie określoną funkcję fizjologiczną i przy niedoborze któregoś z nich winorośl przestaje rosnąć, łatwiej ulega chorobom, a przy znacznym i długotrwałym deficycie może nawet zginąć. Zdarza się często w produkcji iż pomimo prawidłowego nawożenia roślin występują  niedobory składników spowodowane różnymi czynnikami. Dlatego aby łatwo rozpoznawać objawy niedoborów poniżej opiszę najbardziej charakterystyczne symptomy braku składników pokarmowych oraz preparaty, którymi łatwo uzupełnić brakujące składniki drogą pozakorzeniową.
Azot (N) jest elementem limitującym wzrost winorośli, urodzaj winogron i jakość produktu. Aby osiągnąć jego wysoką efektywność należy wyważyć jego stosunek z fosforem, potasem i magnezem. Jest składnikiem chlorofilu, a tym samym uczestniczy w przemianie energii słonecznej na energię chemiczną. Niedobór azotu hamuje wzrost krzewów. Blaszki liściowe są mniejsze, bladozielone lub nawet żółtozielone, a ogonki i nerwy główne liści czerwienieją. Liście przedwcześnie opadają, owoce dojrzewają również wcześniej, ale są mniejsze i mniej słodkie. Niedoborowi azotu towarzyszy słabe różnicowanie kwiatostanów, zbyt wczesne opadanie starych zżółkłych liści. Pojawia się sczerwieniałe ubarwienie ogonków liści i osi pędów, a w rezultacie tego krótsze pędy i mniejsze liście. Opóźnione jest pąkowanie, obniża się odporność na choroby grzybowe i niskie temperatury. Warto pamiętać, iż nadmiar N intensyfikuje wzrost pędów, tworzenie się rzadkie tkanki co obniża odporność winorośli na choroby grzybowe, a winogrona mają skłonność do gnicia. Pędy są bardziej wrażliwe na przemarznięcia.
Nitromag 370 Tytan – nawóz płynny, zawiera 27,5% N, 3% MgO, 0,025% B, 0,22% Cu, 0,03% Fe, 0,8% Mn, 0,004% Mo, 0,02% Zn, 0,01% Ti.
Fosfor (P) poprawia dojrzewanie winogron i pędów, a wino otrzymuje typowy dla danej odmiany charakter. Przy niedoborze fosforu pędy źle dojrzewają, liście są małe i na brzegach pokryte brązowymi plamami, spodnia strona jest zabarwiona na czerwono-fioletowo, a na liściach pojawia się brązowy połysk, liście staja się chropowate, grubsze, ich brzegi zwijają się, ciemnieją i opadają. Ponadto deficyt tego składnika przejawia się osłabieniem wzrostu pędów, małą ilością zawiązków kwiatów, obniżonym plonem i jakością winogron, jagody opadają. Fosfor także pełni w roślinie ważną funkcję energetyczną.
Fostar – nawóz płynny, zawiera 35% P2O5 (500 g P2O5 w 1 litrze nawozu), 5,0% N.

Żelazo (Fe) pełni ważną funkcję w procesie syntezy chlorofilu, dlatego przy jego niedoborze dochodzi do spadku zawartości tego związku co powoduje chlorozę liści. W przypadku łagodnej chlorozy młode liście są zielone, a objawy widoczne dopiero w czerwcu lub lipcu. Liście początkowo są żółtozielone, później żółte, jedynie wąski pas w pobliżu nerwów pozostaje zielony. Po pewnym czasie brzegi liści zwijają się i zasychają. Przy silnej chlorozie rozwijające się młode liście są już żółte, małe i zasychają od brzegów. Latorośle rosną słabo, zawiązują mało kwiatostanów, a procesy drewnienia latorośli ulegają zahamowaniu. Z czasem latorośle zasychają, a krzewy zamierają. Przyczyną immobilizacji żelaza są: alkaliczność gleby, nadmierne wapnowanie, wysoka zawartość fosforu w glebie, niedobór substancji organicznych i czynniki klimatyczne. Niedobór Fe w przypadku winorośli trudno przezwyciężyć stosując nawożenie doglebowe.
Chelat Fe 13 – nawóz krystaliczny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, zawiera 13% żelaza
(130 g Fe w 1 kg nawozu).
Mikrovit Fe – nawóz płynny, zawiera 3% żelaza (34 Fe g w litrze nawozu), 4% azotu.

Bor (B) – niezbędny mikroelement do prawidłowego wzrostu roślin, bierze udział w podziałach komórkowych i różnicowaniu się komórek. Jest mikroelementem o szczególnym znaczeniu dla wszystkich roślin sadowniczych, również dla winorośli. Wspiera także wzrost korzeni i różnicowanie pąków kwiatowych oraz pełni ważną funkcję w prawidłowym przebiegu kwitnienia (ułatwia kiełkowanie pyłku). Już niewielki brak przyswajalnego boru powoduje widoczne obniżenie plonu winogron. Na wyraźny niedobór boru krzewy reagują charakterystycznymi objawami. Brzegi górnych, najmłodszych liści zwijają się w kierunku spodniej strony blaszki. Na blaszce liściowej powstaje mozaika żółtozielonych plamek, jedynie w okolicy nerwów tkanka liścia pozostaje zielona. Wierzchołki latorośli ograniczają wzrost i karłowacieją, rozwijają się natomiast pędy boczne i pasierby, wskutek czego krzewy przyjmują miotlasty wygląd. Na latoroślach w pobliżu nasady mogą powstawać ciemnobrązowe plamy, a następnie zgrubienia, z podłużnymi szczelinami. Podobne węzłowate zgrubienia mogą powstawać na ogonkach liści, wąsach i szypułkach kwiatów. Kwiatostany mogą w całości zasychać lub zrzucać tylko część kwiatów. Wskutek wadliwego zapłodnienia kwiatów powstają objawy charakterystyczne dla niedoboru boru, efekt tzw. „kwoki z kurczętami” – jest to jedna rozwinięta normalnie jagoda otoczona kilkoma maleńkimi jagódkami. Dochodzi do niewłaściwego zawiązywania jagód, które później opadają. Symptomy niedoboru boru w postaci chlorowy pojawiają się krótko po przekwitnieniu na liściach najmłodszych. Powierzchnia liści jest anormalnie szorstka a w wyniku nieregularnego wzrostu komórek liście ulegają skręceniu, lecz nie opadają. Deficyt boru zwalczamy stosując dokarmianie dolistne.
BORMAX -  bor w postaci boroetaloaminy, formy organicznej boru, nawóz zawierający 150 g boru w 1 litrze preparatu.

Molibden (Mo) korzystnie wpływa na wzrost i rozwój winorośli zwłaszcza w okresie kwitnienia. Niedobór przejawia się nagłym opadaniem kwiatów przed ich rozwinięciem oraz osypywaniem zawiązków, co wyraźnie obniża plon winogron. W przypadku niedoboru Mo brzegi liści podwijają się, a blaszki przyjmują łyżkowaty kształt. Wzdłuż głównych nerwów i na brzegach liści powstają jaśniejsze żółtawe plamy. Młode listki na wierzchołkach latorośli mają brudnozielone zabarwienie i nie rozwijają się całkowicie.
Molibdenit – nawóz płynny, zawiera 3% Mo (33 g Mo w 1 litrze nawozu)
Tytan (Ti) uaktywnia procesy metaboliczne u roślin w okresie wzrostu i rozwoju: intensyfikuje fotosyntezę i pobieranie składników pokarmowych, stymuluje zapylenie i zapłodnienie, przyspiesza zawiązywanie owoców, zwiększa plon i poprawia jego jakość, zmniejsza podatność roślin na warunki stresowe, przyspiesza regenerację w przypadku ewentualnych uszkodzeń.
Tytanit – aktywizator procesów biochemicznych w roślinach. Zawiera 0,8% Ti (8,5 g tytanu w 1 litrze nawozu).
Dr inż. Piotr Pawlak

Źródło www.winiarze.zgora.pl

farmhouse rules and the kitchen Very poorly tested. Even while Wall Street was still reeling last November, LVMH (OTCPK:LVMHF) (the French luxury group with products ranging from accessories to spirits) reported double digit sales growth during the third quarter of last year, according to LVMH 2008 Annual Report. The shorts your child uses for playing basketball can be the same type of shorts he can use while he runs around the house. Another animal influenced fashion twist will be the continuing popularity of animal prints, especially leopard, for fall 2010. The earnings have risen a lot in the last few years, and there may be a pullback for a while, causing stock price to stagnate. Unknowingly, they said, he created the first button down shirt. Then, all you need are plain white shoes and the infamous hair buns. The 80s were a fun and rebellious time. Because of this, it is important to include search terms in the language of your site so that Web crawlers will pick it up and deliver eyeballs directly to your homepage. Especially skinny men, it's a very unflattering look I think. Remember the trick: slide, slide, pull, slide, and slide pull. It will be introduced to the public in October this year. You just need to go with latest trend and use a bit of imagination to make the style your own one. Why is there such a push for pink, sparkles, and princess goods? I am frustrated when shopping for clothes for my three year old daughter since so many of the summer clothes are absolutely skimpy. When the fighting begins, there are a ton of cuts back to Master Roshi's house where the rest of the cast watch the fight. The most important soil condition for old fashioned lilacs is that the soil is well drained. When the designers were told they were being taken to an iconic place, I thought the Chateau Marmont, for god sake. In the future some fashion pioneer may indeed popularize a skinny side out tie. The Embassy Suites Phoenix Tempe hotel is THE all suite upscale Tempe Arizona hotel for business and leisure travel sports groups and meetings and conferences for eight to 400 people. What's different is that one of the bodies that they've found is actually a fairy. Wear cute flats and simple sneakers that you would feel comfortable walking around in. The longer a fashion model wears high heeled shoes, the more is the risk to the normal curve of her back; this causes her pelvis to tip forward a little bit. Crew, Lela Rose, and tons more. Now do a coat all over the shoe to protect the stickers and keep the glitter from flaking off. For instance, perhaps the styles being modeled relate to a select season, an upcoming holiday, or a specific venue (office, a beach, a cruise).wholesale fashion shoes
wholesale handbags
cell phone accessories wholesale
coach factory outlet
pornhub
pornhub
redtube
black porn
pornos
xhamster
youporn
porno
youjizz
xvideos
cartoon porn
redtube
xvideos
xvideos
porno
youporn
anime porn
free black porn
black porn
cartoon porn
anime porn
xvideos
xhamster
xhamster
xhamster
porno
xvideos
fibrosi cistica
xhamster
pornos
porno
porn
tube8
video porno gratis
lupo porno
redtube
youjizz
lesbian porn
video porno
porno
porno
xhamster
porno
xvideos
youjizz
redtube
cartoon porn
pornos.porno
black porn
sex
xnxx
porno
porno
free porn
cartoon porn
porno
free porn
porno
xhamster
redtube
black porn
cartoon porn
porno
pornos
porno
free porn
youporn
youporn
porno
large porn tube
xhamster
black porn
porno
youjizz
xnxx
youporn
porno
hd porn
anime porn
youjizz
porno
porn
porno
anime porn
casas bahia
cartola fc
cartola fc
rastreamento correios
jogos de vestir
transformice
ddtank
jogos da barbie
click jogos
kinox -4-free
kinokiste
movie2k
youjizz
xvideos
gay porn
free porn sites
free hd porn
free hd porn
rape porn
milf porn
xvideos
anime porn
youporn
xhamster
large porn tube
black porn
cartoon porn
youjizz
free gay porn
quick weight loss
snooki weight loss
miranda lambert weight loss
christina aguilera weight loss
weight loss tips