Winnica Św. Ludmily w Mělníku - subregion mielnicki

Winnica Św. Ludmily w Mělníku - subregion mielnicki

Region winiarski CZECHY należy do wysepek europejskiego winiarstwa położonych najbardziej na północ. Praga leży na 50° szerokości północnej tak samo jak Wiesbaden w Nadrenii. Największy rozwój osiągnęło czeskie winiarstwo za panowania Rudolfa II (1552-1612), kiedy w Czechach było około 3.500 ha winnic. Wtedy było najwięcej winnic w Pradze i okolicy, w Mělníku, Litoměřicach, Moście i w Lounach. Inicjatorem rozwoju czeskiego winiarstwa stał się cesarz Karol IV, który dał do tego podstawy swoimi rozporządzeniami z roku 1358.

W okresie obecnym najwięcej winnic jest w okolicy Mělníka, Litoměřic i Mostu. Średnia roczna temperatura w okolicach Mělníka wynosi 8,7°C, średnia suma aktywnych temperatur nad 10°C jest 2.745°C, średnie opady roczne wynoszą 547 mm. Można zakładać, że 2/3 roczníków będzie korzystnych dla jakości win, a 1/3 mniej korzystnych. Terytorium tego regionu nie jest pokryte przez winnice w sposób spoisty, lecz składa się z poszczególnych terytoriów znajdujących się na chronionych zboczach południowych w niższej wysokości nad poziomem morza, w większości rozciągających się nad biegami czeskich rzek Wełtawy, Łaby, Berounki i Ohře. Zmienność pogody w poszczególnych latach sprawiła, że czescy winiarze od dawien dawna przechowują swe dojrzewające wina w beczkach.

Region winiarski Czechy składa się z dwu subregionów:
subregion mělnicki
subregion litoměřicki

Mielnicki subregion winiarski
Subregion mielnicki (od miasta Mělník, czyt. Mielnik) jest jednym z dwóch subregionów regionu winiarskiego Czechy . Znajdują się tu winnice okolic Mělnika, Roudnice, Pragi i Čáslavi, leżące przeważnie na glebach wapiennych lub żwirowych.
Winnice mielnickie leżą większością na wapiennym podłożu warstw opoki, która jest miejscami zakryta nanosami ziemisto-piaskowymi. Gleby są lżejsze, nagrzewające się, stwarzając dobre warunki do uprawy odmian czerwonych. Poznali to dobrze tutejsi winiarze już w okresie średniowiecza i koncentrowali się głównie na uprawie odmiany Rulandské modré (Blauburgunder, Pinot Noir), która dotarła tu z Burgundii razem z tamtejszymi rodzinami plantatorów win, od których ludność miejscowa uczyła się uprawy winorośli na sposób burgundzki. Dopiero w 19 wieku pojawił się w tutejszych winnicach Ryzlink rýnský, a z odmian czerwonych Modrý Portugal i Svatovavřinecké. Zwłaszcza w 15 i 16 wieku rozsławiły się wina mielnickie dzięki swej delikatności, jak podaje Pavel Stránský w roku 1633, i w wielkich ilościach wożono je na rynek praski. Także w okolicy Roudnicy przeważały zawsze wina czerwone. Ale na glebach ciężkich, ilastych bywały tu zawsze znamienite wina z odmiany Sylvánské zelené. W Pradze zachowało się kilka starych winnic w Troji, na południe od Pragi w Karlštějnie, gdzie się znajduje badawczy ośrodek winiarski zajmujący się przechowywaniem i studium genofondu winorośli. Dziś większość powierzchni winnic tego podregionu zajmuje odmiana Müller Thurgau.

Litomierzycki subregion winiarski
Litomierzycki  subregion winiarski (od miasta Litoměříce, czyt. Litomierzice) jest jednym z dwóch podregionów regionu winiarskiego Czechy . Litoměřice. były zawsze wielkim konkurentem handlowym Mělníka na Łabie. Tak samo współzawodniczyły obydwa miasta również w handlu z winem, zwłaszcza na targach w Pradze.
Historia winiarstwa w okolicy Litoměřic sięga do najstarszych czasów osadnictwa czeskiej ludności w tym regionie i zarazem do okresu szerzenia chrześcijaństwa. Akt darowizny Spytihněva II z roku 1057 mówi o fundacji również dla kolegiackiego kościoła św. Szczepana w Litoměřicach i wspomina darowiznę winnic razem z winiarzami. W średniowieczu były Litoměřice po Pradze drugim największym miastem winiarskim w Czechach. W obrębie ich terytorium znajdowało się 400 ha winnic i winnice były wszędzie w okolicy, zwłaszcza w dolinie Łaby. Tam zostały w Žernosekach wykopane przez cystersów w roku 1251 rozległe piwnice winne i założone winnice w romantycznej części doliny przy wejściu Łaby do Średniogórza Czeskiego przez wąwóz skalny zwany Bramą Czeską (Porta bohemica). Winnice Žernoseckie zasłynęły zwłaszcza znakomitymi winami z odmian Ryzlink rýnský, Rulandské bílé (Pinot blanc) i Rulandské šedé (Pinot gris) oraz winami z odmiany Müller Thurgau z winnic pod Lovošem. Podłoże winnic w regionie Litoměřic i Mostu jest często bazaltowe, w niższych partiach zbócz – wapienne. W winnicach mosteckich dobre wyniki dała winorośl jako roślina rekultywacyjna na wysypisku łomu węgla kamiennego Habrák. Uprawia się tam z powodzeniem odmiany Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Müller Thurgau, Rulandské modré, Svatovavřinecké i Zweigeltrebe. W dawnych czasach wielkie winiarstwo miasta Louny słynęło z win z Tramínu. Wina z Tramínu białego, dawniej zwanego Brynšt, były w subregionie litomierzyckim dosyć częste i bardzo cenione, zwłaszcza jako wina, które dojrzewały przez kilka lat w beczkach.

Wg: Vilém Kraus, źródło: www.wineofczechrepublic.cz

Opracował Lech Małysz / zawinem.pl

[nggallery id=22]
SHARE IT: